YADDA ZAKA HADA THEMES DA KANTA TA HANYAR AMFANI DA BLUEFTP KO X-PLORE

YADDA ZAKA HADATHEMES DA KANTA TAHANYAR AMFANI DABLUEFTP. Abubuwan > daake bukata yayingudanar da wannanaikin: BlueFTP: wannanshine > jigon wannanaiki domin da wannanapplication ne zakayiamfani domin > hadawannan themes dagafarko har karshe. Picture:shine hoton da kake >son ka hadan wannanthemes dashi. Themes:Dole ka tanadi wanithemes > na dabandomin gudanar dawannan aikin. EmptyFolder: Zaka kirkiri >folder […]

Rate this:

TAKAITACCEN TARIHINA – ABUBAKAR NUHU KOSO

NAME:- abubakar nuhu koso ADDRESS:- koso, wagaho, damau districk, kubau lg, kaduna state, Nigeria. GRADUATE SCHOOL:-1. L.G.E.A primary school wagaho. 2. Govt. Sec. School doguwa. ISLAMIC SCHOOL:- madarasatul shabbul islam koso METHODOLOGY:- Ahlussunnah-wal-jamah MARITAL STATUS:- singe INTEREST TEACHERS:- sheik ja'afar mahmud adam & sheik muhammad auwal albani zaria & sheik isah ali pantami EMAIL:- abbakarnuhks@gmail.com, […]

Rate this:

20. Invocations for sitting between two prostrations

ﺭَﺏِّ ﺍﻏْﻔِﺮْﻟِﻲ ﺭَﺏِّ ﺍﻏْﻔِﺮْﻟِﻲ."48.Rabbighfirlee,Rabbighfirlee.Lord, forgiveme. My Lord,forgive me.Reference:Abu Dawud1/231. Seealso Al-Albani,SahihibnMdjah 1/148."ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺍﻏْﻔِﺮْﻟِﻲ،ﻭَﺍﺭْﺣَﻤْﻨِﻲ،ﻭَﺍﻫْﺪِﻧِﻲ،ﻭَﺍﺟْﺒُﺮْﻧِﻲ،ﻭَﻋَﺎﻓِﻨِﻲ،ﻭَﺍﺭْﺯُﻗْﻨِﻲ،ﻭَﺍﺭْﻓَﻌْﻨِﻲ."49.Allaahum-maghfir lee,warhamnee,wahdinee,wajburnee,wa 'aafinee,warzuqnee,warfa'nee.O Allahforgive me,have mercyon me, guideme, supportme, protectme, providefor me andelevate me.Reference:Abu Dawud,Ibn Majah,At-Tirmithi.See also Al-Albani, SahihAt-Tirmithi1/90 andSahih IbnMajah 1/148.

Rate this:

19. Invocations during Sujood

ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺭَﺑِّﻲَﺍﻷَﻋْﻠَﻰ."41. SubhaanaRabbiyal-A 'laa.Glory is to myLord, the MostHigh. (This issaid three timesin Arabic.)Reference: AbuDawud, IbnMajah, An-Nasa'i, At-Tirmithi, andAhmad. See alsoAl-Albani, SahihAt-Tirmithi1/83."ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻭَﺑِﺤَﻤْﺪِﻙَﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺍﻏْﻔِﺮْﻟِﻲ."42. SubhaanakaAllaahummaRabbanaa wabihamdikaAllaahum-maghfir lee.Glory is to You ,O Allah , ourLord , andpraise is Yours .O Allah , forgiveme.Reference: Al-Bukhari andMuslim, seeinvocation no.34 above."ﺳُﺒُّﻮﺡٌ، ﻗُﺪُّﺱٌ،ﺭَﺏُّ ﺍﻟْﻤَﻠَﺎﺋِﻜَﺔِﻭَﺍﻟﺮُّﻭﺡِ."43. Subboohun,Quddoosun,Rabbul-malaa'ikatiwarrooh.Glory (to You),Most Holy (areYou), […]

Rate this:

HATTARA DAI ‘YAN SHI’AH

HATTARA DAI YAN SHI'AHDON ALLAH WADANNAN KALAMAN DAME SUKAYI KAMA. "Sidi kai dayane tsira garemu kunchinnan daya addabemu nan duniya harma kiyamu babu maceci banda kai, sidi babu maceci banda kai"ma'anar sidi a baitin:- zakzakymawaki:- uzairu badamasiwakar:- Mai dumi (tsinuwa ga jonathon) TAMBAYA Wai don Allah ya manta da hadisin ANNABI SAW da yake cewa […]

Rate this: