RAYUWAR MUMINI A LOKACIN FITINTUN – SHEIK ISA PANTAMI HAFIZAHULLAH


Sheikh Isa Ali
Pantami
RAYUWAR MUMINI A
LOKACIN FITINTINU
Malaman Sunnah (RH)
sun karantar da mu
wasu muhimman
darussa a lokacin
fitintinu. Duba littafin
"al-'Awaasim min al-
Fitan." Wadannan
abubuwa dole muyi ri'ko
da su. Gasu kamar haka:
1) cikakkiyar biyayya
zuwa ga Qur'ani da
Sunnah bisa ga
fahimtar Magabata (RH)
gabannin yin ko wace
magana ko aiki ko
rubutu ko hukunci.
2) Yin addua gadan-
gadan da ikhlasi. Ya
tabbata a Sunnah cewa
ana addu'ah a lokacin
fitintinu da cewa:
"Allahumma Innaa
Na'uzu bi Ka minal Fitan
maa Zahara min ha, wa
maa badan."
3) Nisantar wajen
fitintinu. Sunnah ta
karantar da cewa
"wanda ya Zauna a
lokaci fitina yafi wanda
ya tsaya, haka kuma
wanda ya tsaya yafi
wanda ya tafi zuwa
gare ta. Don haka ana
nisantar wajen fitina.
4) kaucewa Jita-jita a
lokacin fitina wajibi ne.
Wajibi ne duk labarin da
Musulmi ya ji, ya bincika
ya tabbatar gabannin
ya isar da shi gaba.
Haka Qur'ani ya mana
wasiyya da aikatawa.
5) Tausasawa cikin
hukunci da ayyuka bisa
ga Manhajin Manzon
Allah (SAW). Domin
Annabi yace:
"Tausasawa idan ya
shiga al'amari yana
kyautata shi. Idan
kuma aka cire shi a cikin
lamari, lalle lamarin yana
lalacewa. (sahih Muslim)
.
6) Kusantar Malaman
Sunnah, Shugabanni na
kwarai da dukkan
Salihan bayi. Domin sune
fitilu na al'ummah.
Annabi (SAW) yana
cewa: "Lalle a cikin
mutane akwai wanda
suke masu bude alheri
da kulle sharri."(Bukhari).
7) Yin Nasiha ga kowa
da kowa kan komawa
ga Allah da kuma kiyaye
amanar da ke wuyan
kowa. Saboda kowa
mai kiwo ne, kuma
Allah zai tambaye shi
kan kiwo da ya dora
masa.
Yaa Allah kabawa
Nigeria da salihan
Musulmai da Sunnar
Annabi (SAW) mafita
daga wadannan
jarrabawa,…
Yaa Allah ka shiryar da
Shugabanni zuwa ga
abun da ka yadda da shi
kuma ka ke 'kaunarsa,…
Isa Ali Pantami, PhD
2/Rabiul-Awwal/
1437AH

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s