*HIKIMOMIN DA AZUMI YA KUNSA*

*HIKIMOMIN DA AZUMI YA KUNSA* *Tambaya:* Assalamu alaikum Don Allah malam a taimaka min da bayani game da sababin da yasa ake yin azumi?? *Amsa:* Wa alaikum assalam Azumi ginshiki ne, daga cikin turakun musulunci, wadanda addinin musulunci, ba zai cika ba sai da su, Allah da manzonsa sun yi umarni da shi, saboda wasu […]

Rate this:

*SAHABI, DAN SAHABI, JIKAN SAHABI, BABAN SAHABI ! ! !*

*SAHABI, DAN SAHABI, JIKAN SAHABI, BABAN SAHABI ! ! !* *Tambaya* Assalamu alaikum, don Allah akwai sahabin da kakansa sahabi ne, babansa sahabi, dansa kuma sahabi ?, ina son karin bayani malam ? *Amsa* Wa alaikum salam. To malam sahabin da yake kakansa sahabi, dansa sahabi, babansa sahabi, shi ne : Abdurrahman dan Abi-bakr bn […]

Rate this:

016 BAYANI AKAN DA’AWAH BISA KOYARWAR ALQUR’ANI DA SUNNAH

^^^ZAUREN MUSLIM UMMAH^^^ . LITTAFI: BAYANI AKAN DA’AWAH BISA KOYARWAR ALQUR’ANI DA SUNNAH. . WALLAFAR: SHEIKH ALIYU SA’EED GAMAWA. . _________FITOWA TA 16_________ . Malam ya cigaba da bayani game da HUKUNCIN DA’AWAH. . 2● DA’AWAH A MATSAYIN FARDUL KIFAYAH: . Mafi yawan malamai sun raja’a akan cewa da’awah aiki ne na fardul kifayah wato […]

Rate this:

015 BAYANI AKAN DA’AWAH BISA KOYARWAR ALQUR’ANI DA SUNNAH

LITTAFI: BAYANI AKAN DA’AWAH BISA KOYARWAR ALQUR’ANI DA SUNNAH. . WALLAFAR: SHEIKH ALIYU SA’EED GAMAWA. . _________FITOWA TA 15_________ . Malam ya cigaba da bayani akan HUKUNCIN DA’AWAH bisa aiki na wajibi ga dukkan musulmai. . Amma malamai sunyi sabani akan cewa shin wannan wajabcin ya game kowa da kowa ko kuma wasu al’umma daga […]

Rate this:

015 BAYANI AKAN DA’AWAH BISA KOYARWAR ALQUR’ANI DA SUNNAH

LITTAFI: BAYANI AKAN DA’AWAH BISA KOYARWAR ALQUR’ANI DA SUNNAH. . WALLAFAR: SHEIKH ALIYU SA’EED GAMAWA. . _________FITOWA TA 15_________ . Malam ya cigaba da bayani akan HUKUNCIN DA’AWAH bisa aiki na wajibi ga dukkan musulmai. . Amma malamai sunyi sabani akan cewa shin wannan wajabcin ya game kowa da kowa ko kuma wasu al’umma daga […]

Rate this:

014 BAYANI AKAN DA’AWAH BISA KOYARWAR ALQUR’ANI DA SUNNAH

_________FITOWA TA 14_________ . HUKUNCIN DA’AWAH . Kamar yadda bayani ya gabata, da’awah aiki ne na Annabawa da Mursalai. Haka kuma aiki ne na dukkan wadanda suka yi imani da sakonnin da suka zo dashi acikin al’ummomin su. Don haka, gabatar da aikin kira Da’a, yana iya daukan hukunce-hukunce daban-daban bisa la’akari da masu Isar […]

Rate this:

013 BAYANI AKAN DA’AWAH BISA KOYARWAR ALQUR’ANI DA SUNNAH

_________FITOWA TA 14_________ . HUKUNCIN DA’AWAH . Kamar yadda bayani ya gabata, da’awah aiki ne na Annabawa da Mursalai. Haka kuma aiki ne na dukkan wadanda suka yi imani da sakonnin da suka zo dashi acikin al’ummomin su. Don haka, gabatar da aikin kira Da’a, yana iya daukan hukunce-hukunce daban-daban bisa la’akari da masu Isar […]

Rate this:

013 BAYANI AKAN DA’AWAH BISA KOYARWAR ALQUR’ANI DA SUNNAH

_________FITOWA TA 13_________ . FALALAR DA’AWAH . Da’awah tana da fa’ida da falala mai yawa, ta dukkan fuskoki, Da’awah tana da dunbun falala ta fuskar wadanda ake isarwa sakon da kuma ta bangaren masu aikin isar da sakon. ALLAH (SWT) Yana cewa acikin littafinsa Maigirma: . ﻭَﻣَﻦْ ﺃَﺣْﺴَﻦُ ﻗَﻮْﻟًﺎ ﻣِّﻤَّﻦ ﺩَﻋَﺎ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻋَﻤِﻞَ ﺻَﺎﻟِﺤًﺎ […]

Rate this:

012 BAYANI AKAN DA’AWAH BISA KOYARWAR ALQUR’ANI DA SUNNAH

FITOWA TA 12 . Malam Ya cigaba da bayani game da DA’AWAH TA HANYAR AIKIN HISBAH . Haqiqa ayyukan da’awah a qarqashin Hisbah ya tattara abubuwa masu yawa wadda ya shiga cikin aqidah, ibadah, Mu’amala da zamantakewar al’ummar musulmai, sannan kuma aikin Hisbah ya samo asali ne daga ayyukan Manzon ALLAH (Sallallahu Alaihi Wasallam) da […]

Rate this:

011 BAYANI AKAN DA’AWAH BISA KOYARWAR ALQUR’ANI DA SUNNAH

FITOWA TA 11 . Malam Ya cigaba da bayani game da DA’AWAH TA HANYAR AIKIN HISBAH . Malamai sun kafa hujjar aikin hisbah a qarqashin ayar Alqur’ani inda ALLAH (SWT) Yake cewa: . ﻭَﻟْﺘَﻜُﻦ ﻣِّﻨﻜُﻢْ ﺃُﻣَّﺔٌ ﻳَﺪْﻋُﻮﻥَ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﺨَﻴْﺮِ ﻭَﻳَﺄْﻣُﺮُﻭﻥَ ﺑِﺎﻟْﻤَﻌْﺮُﻭﻑِ ﻭَﻳَﻨْﻬَﻮْﻥَ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻤُﻨﻜَﺮِ ﻭَﺃُﻭﻟَٰﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻤُﻔْﻠِﺤُﻮﻥَ . “Kuma wata jama’a daga cikinku, su kasance […]

Rate this: