INGANTACCIYAR AKIDA DA KISHIYARTA 001

INGANTACCIYAR AKIDA DA KISHIYARTA Rubutu Na Farko . WALLAFAR Sheik Abdul’aziz Ibn Abdullah Ibn Bazz Rahimahullah . TARJAMAR Sheik Shu’aib Abubakar Umar . MAI RUBUTAWA Abubakar Nuhu Yahya . DA SUNAN ALLAH MAI RAHAMA MAI JIN KAI Godiya ta Tabbata ga Allah Shi kadai, kuma Tsira da amincin Allah su tabbata ga wanda babu wani […]

Rate this:

Read More INGANTACCIYAR AKIDA DA KISHIYARTA 001